dr_kaloqn_kolev.jpg

Работно време Вторник, сряда и четвъртък от 8.00-11.00 часа
Телефон 0898/350 385 - за записване на час.
Имейл cardiology.koleff@gmail.com
разстояние: 409 километра
Адрес гр. София, ул. Свети Георги Софийски 50
Специалност
  • Д-р Калоян Колев е лекар-кардиолог с насоченост към неинвазивните методи за диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания. Провежда кардиологични диагностично-консултативни прегледи, както и високоспециализирани дейности като 
  • ЕХОКАРДИОГРАФИЯ
  • ЕКГ-СТРЕС ТЕСТ
  • ХОЛТЕР ЕКГ МОНИТОРИРАНЕ И ХОЛТЕР АН МОНИТОРИРАНЕ
  • ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
  • От 2001г. - 2007г. Обучение по медицина към Медицински Университет – София, Медицински Факултет.  Дипломиран магистър по медицина от 11.2007 г.

  • От 2008г. –  2013 г. Специализант по кардиология към Медицински Университет – София, Медицински Факултет,  УМБАЛ „Света Екатерина” . През 06.2013  г. придобива специалност Кардиология.  

  • 2013 г. Придобита  правоспособност по „Ехокардиография  - фундаментално ниво, Трансторакална ехокардиография”.    

  • Участва в множество национални и международни конгреси и семинари по Кардиология.