dr_elka_dacheva.jpg

Телефон 0888/414 452 и 0879/885 222 - след предварително обаждане
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Димитър Моллов 1 - УМБАЛ Света Аннна, Родилно отделение
Специалност
Ключови думи   
  • Частна практика: гр. София, ул. Цар Асен 16
  • Свободен прием