dr_elyna_smylcova.jpg

Телефон 0888/690 478
разстояние:
Адрес гр. Благоевград, ул. Славянска 62, МБАЛ Пулс - Отделение вътрешни болести
Специалност
Ключови думи   
  • Прегледи и консултации: гр. Благоевград ул. Славянска 60, ет. 4, каб. 411, тел. 0888/690 478
  • Работно време - понеделник и четвъртък от 9.30-12.30 часа, вторник и сряда - от 14.00- 17.00 часа
  • Работа с РЗОК
  • Лечение и наблюдение на пациенти с остри и хронични белодробни заболявания - бронхит, пневмония,
    астма, ХОББ, бронхиектазии, дихателна недостатъчност, белодробна емболия
  • Диагностика на белодробен карцином.