dr_elena_veselinova.jpg

Телефон 0897/50 81 59
Имейл elena_veselinova7@abv.bg
разстояние:
Адрес гр. Варна, бул. Христо Смирненски - ВМА, Отделение "Образна диагностика"
Специалност
Ключови думи  
  • Началник Отделение по образна диагностика към ВМА - гр. Варна
  • Графии, ехография, компютърни томографии, образни изследвания
  • Прегледи - гр. Варна, Клиника "Нова", тел. 052/ 501 325; 052/570 670
  • Свободен прием - вторник от 14.30-17.00 часа
  • Ехография на коремни органи и млечни жлези