dr_evelyna_yvanova.jpg

Телефон 0887/313 849 - с предварително записване
Имейл evelina_jp_bs@abv.bg
разстояние:
Адрес гр. Бургас, бул. Демокрация 94 - ДКЦ-2 /Трета поликлиника/
Специалност
Ключови думи   
 • Д-р Евелина Иванова, дм, Хранене и диететика.
 • Медицински управител на кабинет „Активни и Здрави”, ДКЦ 2, Бургас, консултант по диетично, здравословно хранене и програма "Евродиет" за Югоизточна България.
 • Член е на българския лекарски съюз. 
 • Висшето си образование по медицина е завършила през 1991 в Медицински университет, гр. Варна.
 • Квалифициран специалист в следните области: 
 • Основен курс по Обща медицина
 • Основен курс по хомеопатия
 • Сертификат за кфалификация по Клинична диетологоя, СУ, гр. София
 • Сертификат за кфалификация по Съвременни аспекти в лечението на захарен диабет, СУ, гр. София
 • Сертификат за кфалификация по Лечение на затлъстяване, СУ, гр. София
 • Основен курс по Вътрешни болести
 • Сертификат за кфалификация за лечение на затлъстяване по програма "Евродиет"
 • Професионално развитие:
 • 1992 – ординатор, Вътрешно отделение, Окръжна болница, Кърджали,
 • 1997- участъков терапевт, Селска здравна служба, с. Росен, общ. Созопол,
 • 2006- общопрактикуващ лекар, ДКЦ 2, гр. Бургас,
 • 2011 – лекар-контрольор в извънболнична и болнична медицинска помощ, РЗОК, гр. Бургас,
 • 2014 – медицински управител на кабинет „Активни и Здрави”, ДКЦ 2, гр. Бургас
 • 2019 - медицински консултант в Детокс Клиника - специализиран център за отслабване, Гранд хотел Свети Влас
 • 2019 Преподавател по магистърска програма "Храни, хранене и диететика", дисциплина "Хранене и здравен риск. Диететика" - Катедра "Биотехнологии" към Университет "Проф. Асен Златаров", гр. Бургас
 • Професионалните интереси на д-р Иванова са насочени към лечение и профилактика на:
 • наднормено тегло и затлъстяване при деца и възрастни;
 • метаболитен синдром-диагностика, лечение и профилактика;
 • здравословно и диетично хранене;
 • изготвяне на индивидуален хранителен режим;
 • изготвяне на индивидуален двигателен режим;
 • детокс терапия;
 • здравословен и активен начин на живот;
 • лечение на затлъстяване по програма "Евродиет"
 • отклонения в хранителното поведение
 • диагностика с биоскенер
 • бодиимпедансметрия  /сегментен анализ на теглото/