dr_vihren__marinov.jpg

Телефон 054/800 746; 0896 844 141
Имейл wichren6@abv.bg
разстояние:
Адрес гр. Шумен, ул. Васил Априлов 63 /Комплексен онкологичен център/
Специалност ,
Ключови думи  
 • Началник отделение "Нуклеарна медицина" към КОЦ - гр. Шумен
 • В отделението д-р Маринов извършва следните нуклеарно-медицински функционални изследвания:
  • сцинтиграфия на костна система при онкологични и неонкологични заболявания;
  • сцинтиграфия на щитовидна жлеза с технеций и радиоактивен йод;
  • сцинтиграфия на бъбреци;
  • сцинтиграфия на тестиси при възрастни;
  • сцинтиграфия на сентинелни лимфни възли;
  • перфузионна сцинтиграфия на бял дроб;
  • туморотропна сцинтиграфия.

  По радиоимунологичен метод се изследват туморни маркери и хормони.
  По клинична пътека се провежда метаболитна лъчетерапия при болезнени костни метастази (с радиоактивен стронций), при диференциран карцином на щитовидната жлеза и при тиреотоксикоза (с радиоактивен йод).