ag.jpg

Телефон 0888/26 66 09
разстояние:
Адрес гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ 80 - МБАЛ Силистра
Специалност
Ключови думи  
  • Прегледи и консултации:
  • гр. Силистра,  ул. Ген. Скобелев  9 - свободен прием, тел. 0888/26 66 09
  • гр. Силистра - МЦ на МБАЛ, тел. 0888/26 66 09