dr_veselina_del6eva.jpg

Телефон 0888/ 54 09 46
разстояние:
Адрес гр. Ловеч, ул. Съйко Съев 27 - МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов"
Специалност ,
  • Началник Клинична лаборатория към МБАЛ Проф.Д-р Параскев Стоянов - гр.Ловеч
  • СМДЛ Медика, бул. България 3, ет.1, от понеделник до петък от 14.00-18.00 часа, 068/ 62 26 17 и 0888/ 54 09 46 
  • Хематоморфология.
  • Клинично - химични изследвания.
  • Коагулация.
  • Уринен анализ.
  • Хормонни и туморни маркери.