dr_timuchev.jpg

Телефон 0889/912 255
Държава Bulgaria
разстояние: 376 километра
Адрес гр. София, ул. „Никола Габровски“ 1, Болница "Проф. Шойлев"
Специалност
Ключови думи  
  • Прегледи и консултации: 
  • гр. София, ул. "Незабравка" 25 - МЦ" СПЕКТЪР", тел. 0889/441 539 
  • Работно време - сряда от 14.30 -17.00 часа
  • Работа с НЗОК
  • гр. София ж.к. "Люлин",  ДКЦ 26, филиал 2, тел. 02/925 14 15; 02 925 14 25
  • Работно време - понеделник и четвъртък  от 14.00-18.00 часа
  • Работа с НЗОК