fb9a5dac64b25c2330ce8a4d21293277.jpg

Телефон 0887/56 44 28
Държава Bulgaria
разстояние: 204 километра
Адрес гр. Пловдив, бул. България 234 - УМБАЛ Пловдив, Отделение по кардиология, ет.13
Специалност ,
Ключови думи  
  • гр. Асеновград, ул. Комитска 4, тел. 0887/564 428
  • Работно време -  понеделник от 15.00-20.30 часа и четвъртък от 16.00-20.30 часа
  • Работа с НЗОК