dr_vasil_vasilev.jpg

Работно време Понеделник и сряда - 15.00-17.30; петък - 15.00-17.00; вторник и четвъртък - 8.20-11.00 часа
Телефон 0898/420 442; 054/979 853; 054/801 525
разстояние:
Адрес гр. Шумен, ул. Тракия 22 - МЦ
Специалност
Ключови думи  
  • с. Друмево, обл. Шумен, тел 0898/ 420 442
  • Работно време -  понеделник, сряда и петък от 9.00-13.00 часа