dr_aleksandar_aleksiev.jpg

Работно време Вторник и четвъртък от 15.30-20.00 часа
Телефон 0877/66 56 04 - всеки работен ден след 16.00 часа
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Балканджи Йово 32 - МЦ Моето здраве, каб.1
Специалност
Ключови думи   
  • Началник отделение по "Кардиология и кардиологична рехабилитация" в Национална кардиологична болница
  • Холтер ЕКГ. Стрес тест. Проблеми на оперираното сърце.
  • Прегледи и консултации в гр. Перник
  • гр. Перник ул."Рига" 3 ДКЦ 3 каб.24, тел. 0877/66 56 04 - всеки работен ден, след 16.00 часа
  • Работно време -  понеделник, сряда и петък от 15.30-20.00 часа
  • Работа с НЗОК и свободен прием