dr_mikinska.jpg

Работно време Понеделник от 9.00-12.30 часа, вторник 15.00-18.00 часа, сряда от 15.00-18.30 часа
Телефон 0878/262 016
разстояние:
Адрес гр. Варна, бул.Република 15, Корпус В, ет.4, каб.430
Специалност
Ключови думи  
  • Изследване на преден очен сегмент
  • Биомикроскопия
  • Измерване очно налягане - тонометрия
  • Авторефрактометрия
  • Кератометрия
  • Проба Ширмер - слъзен тест
  • Определяне диоптри далече и близо
  • Изследване очни дъна - офталмоскопия
  • Изследване зрителните полета - периметрия
  • Екзофталмометрия при Базедова болест