doc_stoino_dqnkov.jpg

Работно време Понеделник - 13.30-15.00; вторник и сряда - 8.30-12.00; четвъртък - 10.00-12.00; петък - 13.30-14.30 часа
Телефон 052/ 692 632
разстояние:
Адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител 100 - ДКЦ 4, ет.3, каб.302
Специалност
Ключови думи