doc_silviq_cvetkova.jpg

Телефон 0887/517 167 - с предварително записване
разстояние:
Адрес гр. Плевен, ул. Сан Стефано 1
Специалност
Ключови думи  
  • Области на компетентност:
  • Психология на развитието, психология в образованието, психология на аномалното развитие, онкопсихология, логопедия, логопсихология, педагогика
  • Консултира: деца, възрастни, индивидуално семейства, лица с онкологични заболявания и постинсултни
  • Извършва: психодиагностика и логопедична диагностика
  • Изготвя експертни становища в областта психология и логопедия /ТЕЛК/
  •  Провежда психотерапия с инструменти на транзакционния анализ