doc_rumen_popov.jpg

Телефон 0879/440 321. 0898/ 313 439
Имейл rvpopov@abv
Държава Bulgaria
разстояние: 376 километра
Адрес гр. София, ул. „Бяло море“ 8, - ИСУЛ
Специалност
Ключови думи  

 

 • Доц. д-р Румен Попов д.м.
 • Извършва диагностика и лечение на: травми на централната и периферната нервна система, мозъчни тумори, съдови заболявания на нервната система, дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, малформация на нервната система и функционални заболявания.
 • Работа по договор с НЗОК по следните клинични пьтеки :
  204 - Тежка черепномозъчна травма - оперативно лечение
  205 - Тежка черепномозъчна травма - консервативно поведение
  206 - Краниотомии неиндицирани от травми,чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук
  207 - Краниотомии неиндицирани от травма - по класически начини 
  208 - Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозьчни травми
  209 - Хирургично лечение при травми на главата
  210 - Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение
  211 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции