doc_evgeni_stoinev.jpg

Работно време От понеделник до петък от 8.00-14.00 часа
Телефон 0878/912 294 - с предварително записване
Държава Bulgaria
разстояние: 204 километра
Адрес гр. София, бул. Княгиня Мария Лиуза № 108, НМТБ Цар Борис III - кабинет по превантивна кардиология
Специалност
Ключови думи  
  • Консултира пациенти с метаболитни заболявания:
    (затлъстяване, хиперлипопротеинемии, захарен диабет тип 2, подагра, хиперурикемия)
  • Консултации по клинична диететика.