doc_detelina_lukanova.jpg

Работно време От понеделник до петък - 10.00-13.00 часа, каб. 58 и 210
Телефон 02/9217 158; 02/9211 206; 0888/ 978 477
Имейл detilu@abv.bg
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Коньовица 65 - Национална кардиологична болница, Клиника по съдова хирургия и ангиология и ж.к. Надежда, ул. Христо Силянов 77 - ДКЦ 8
Специалност ,
Ключови думи  
  • Ултразвукова диагностика и терапия на артериални и венозни заболявания
  • Приема пациенти в ДКЦ 8, гр. София, ж.к. Надежда, ул. Христо Силянов 77
  • Понеделник и четвъртък от 15.30-18.30 часа