doc_velislava_kostova.jpg

Телефон 02/92 11 384
Имейл velislava_kostova@abv.bg
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Коньовица 65 - Национална кардиологична болница, Отделение по неинвазивна функционална диагностика
Специалност ,
  • Завършва медицина в Медицинска академия – София  през 1979 г. с отличен успех.
  • От 1984 г е асистент в Националната кардиологична болница.
  • Има специалност по вътрешни болести – 1986 г и ревмокардиология – 1990 г. През 1995 година след защитена  дисертация е с призната научна и образователна степен „доктор по медицина”.
  • През 2006 г придобива академичната  длъжност доцент към Националната кардиологична болница.
  • Един от пионерите  в приложението на ехокардиографията в България, прилага трансторакална, трансезофагеална, интраоперативна ехокардиография и всички съвременни ехокардиографски методики. Наред с тях и всички функционални неинвазивни кардиологични методи.
  • Член е на Дружеството на кардиолозите в България и на European Society of Cardiology. Има над 150 публикации и доклади в български и международни кардиологични списания и форуми.