doc_branimir_golemanov.jpg

Работно време От понеделник до петък от 9.00-15.00 часа
Телефон 02/ 9432 451/ 513
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Бяло море 8 - УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ
Специалност
Ключови думи  
 • Абдоминална ехография
 • Ендоскопска ехография
 • Интервенционална ехография
 • Образование:

  1987 – Медицински университет – София, специалност „медицина”

  Специализации:

  • 1999 г. – специалност „Вътрешни болести”
  • 2002 г . – специалност „ Гастроентерология ”
  • 2009 г. – магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
  • 2001 г. – курс по гастроентерология, Холандия, Холандско дружество по гастроентерология

  Регистрация:

  Български лекарски съюз – Медицински университет , София

  Професионално развитие :

  • 1994 г. – ординатор, ехографски кабинет, рентгеново отделение, V -та МБАЛ – София
  • 2008 г. – ординатор, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”
  • 2007 г. – образователна и научна степен „доктор”
  • 2008 г. – асистент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, МУ – София
  • 2009 г.– гл. асистент, гл. адм. асистент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ”, МУ – София
  • 2014 г. – доцент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ”, МУ – София

  Професионални квалификации:

  • Абдоминална ехография, Доплер ехография
  • Лапароскопска, интраоперативна ехография
  • Ехоендоскопска ехография
  • Контрастно-усилена ехография
  • Интервенционални процедури под УЗ контрол

  Членство:

  • Бивш дългогодишен касиер на Българската Асоциация по Ултразвук в Медицината (БАУМ)
  • Член на Експертния съвет (ръководния орган) на БАУМ
  • Член на Европейската Федерация по Ултразвук в Медицината и Биологията (EFSUMB)
  • Член на редакционния съвет на сп. „Диагностичен и терапевтичен ултразвук”, издавано от Българската Асоциация по Ултразвук в Медицината (БАУМ)
  • Член на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

  Участие в научни форуми и публикации:

  • Над 70 публикации в регионални и международни специализирани списания
  • Над 160 участия и презентации в регионални и международни срещи, конференции и конгреси

  Език:

  • Английски писмено и говоримо