доц. д-р Атанас Пенев Пенев дм.jpg

Телефон 052 978 309
Имейл atanasp@abv.bg
разстояние:
Адрес гр. Варна, бул. Хр. Смирненски 1 - УМБАЛ Света Марина
Специалност
  • Прегледи и консултации - бул. Сливница 166,  тел 052 500 030
  • Лечение на артериална хипертония, застой на сърдечна недостатъчност.
  • Ритъмни и проводими нарушения. Проследяване на болни с кардио стимулатор.
  • Продължителен ЕКГ и Холтер-ЕКГ мониторинг.
  • Лечение на болни със стенокардия, прекаран миокарден инфаркт и след коронарно стентиране.