doc_valentin_vladimirov.jpg

Телефон 0888/456 600 - с предварително записване
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Бяло море 8 - УМБАЛ "Царица Йоана"-ИСУЛ
Специалност
Ключови думи  
  • Прегледи и консултации в МЦ  "Свети Пантелеймон", понеделник и сряда от 16.00 часа, тел 0885/101 000 - с предварително записване
  • Вродени и придобити урологични заболявания
  • Заболяване на мъжката полова система