dkc-5.jpg

Телефон 052/650 568; 685 432
Уебсайт Посетете тук
Имейл dkc5@abv.bg
Държава Bulgaria
Област Варна
разстояние: 1 километра
Адрес гр. Варна, ул. Сава 2
Специалност ,
Ключови думи  
  •   “ДКЦ V Варна Св. Екатерина” ЕООД с управител – д-р Галина Павлова е лечебно заведение заспециализирана извънболнична медицинска помощ, съчетавайки 30-годишен опит на бившите общински Трета и Четвърта поликлиники. 
            Осъществяваната в ДКЦ V дейност включва диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика и диспансеризация по 20 специалности. 
            Лечебното заведение разполага със съвременна модерна апаратура и 27 висококвалифицирани специалисти, някои от които с две специалности. Част от лекарите работят в болници, което улеснява достъпа до болнична помощ. 
            “ДКЦ V Варна – Св.Екатерина” ЕООД е акредитирано лечебно заведение съгласно Наредба № 18 от 20.06.2005 година за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения; 
            Имаме изградена система единна електронна система за обработка на медицински данни и в случай, че сте наш пациент можете да получите вашите клинико-лабораторни резултати online.