kabinet.jpg

 • Психолог Даниела Кръстева работи с краткосрочните терапевтични методи на когнитивно-поведенческа психотерапия, класическа хипноза и Ериксонова хипнотерапия
 • Придобити умения в следствие на обучения:
 • Класическа хипноза - Ельман Османов
 • Хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия - Калин Цанов, Орлин Баев, Димитрина Митрева
 • Психология - Великотърновски Универитет
 • Когнитивно-поведенческа психотерапия - Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия - Петър Василев
 • Стаж в лечението на наркозависими в наркокомуна "Феникс"
 • Образование
 • Магистър по психология - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", Катедра Психология
 • Когнитивно- поведенческа психотерапия -  Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия - Петър Василев, 3 години и половина, около 350 часа до момента; Преминала нивата на на личен опит и базисни умения. Когнитивно-поведенческата терапия е подход към решаването на проблеми, в които човек изпитва негативни емоции и съответно поведението му не му е от полза, а по-скоро му пречи. Този подход на терапия е структуриран и обучава клиента как да открива сам грешките в автоматичните си мисли, които носят негативните емоции и да ги преработва да здрави алтернативни мисли. Класическа хипноза - Ельман Османов, 24 часа
  • Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия  /БАХХ/ с председател Калин Цанов, акредитирано от Европейско дружество по Хипноза - 130 академични часа, от които 70 академични часа хипнотерапия и 24 часа работа под супервизия /периода от 26.11.2016 г. до 14.01.2018 г./, 18-месечно обучение;
  • Под хипноза имаме достъп до подсъзнанието/складът, който съхранява всичките ни спомени, свързани с личен проблем, който може най-накрая да бъде решен. Като се има предвид, че субектът е в състояния на внушение, се постига релаксация, успокоява се болката, въздейства се върху различни зависимости.
  • Стаж в лечението на наркозависими в наркокомуна "Феникс" - една пълна седмица, денонощно присъствие - 40 часа признати към БАКПП;
  • Завършен сертификационен курс - психология на лъжата
  • Завършен сертификационен курс - борба с корпоративни измами
  • Дейност - Индивидуално психологическо консултиране
  • Хипнотерапия
  • Семейно консултиране и консултиране на двойки
  • Отсъствие на взаиморазбиране
  • Обиди, конфликти и разочарования
  • Дисхармония в съпружеските взаимоотношения
  • Конфликти с родителите или други членове на семейството
  • Конфликти с децата
  • Семейни кризи
  • Възникване на проблеми в интимните отношения
  • Ревност
  • Изневяра
  • Поява на разрив в отношенията
  • Развод и раздяла
  • Откриване на нов смисъл в живота след развод
  • Повторен брак и др.
  • Групи за взаимопомощ
  • Консултации по скайп
  • Сублимация е фазата през която преминава личностното израстване на човека. Еволюцията е надмогване на егото. Либидото/Сексуалната енергия, когато се влага за постигане на полезни неща, в които човек иска да израства - изкуство, кариера, обучение, развитие ... Се нарича Сублимация. Най-добрият начин да сбъднеш мечтите и да направиш промените в живота си
  • Как протича консултацията при психолог Кръстева
  • Обикновено звъните по телефона за да си запишете час, а някои хора предпочитат да споделят защо се обръщат към мен за помощ
  • Първата сесия включва оценка на актуалната ситуация, която ви напряга, както и актуалните проблеми за решаване. Заедно поставяме фокуса върху най-належащата тема, с която да започнем, като приоритизираме проблемите. Аз предлагам подходящият за случая терапевтичен метод и разказвам накратко по какъв начин ще структурираме сесиите и в какво се състои съвместната ни работа
  • Също така обсъждаме и се съгласяваме по важни въпроси, каквито са ангажирането с нормите за поверителност и конфеденциалност.
  • Договаряме да се срещаме регулярно, за период от няколко седмици или месеци в зависимост от желанията, възможностите и потребностите на клиента и определяме датите на провеждане на следващите срещи.
  • Терапевтичните сесии продължават 60 минути и се провеждат веднъж седмично. В ситуация на криза и по желание на клиента за по-интензивна работа сесиите могат да се провеждат до 2-3 пъти седмично.
  • Обикновено не по поставям ограничения на количеството сесии, които ще бъдат проведени, защото повечето хора сами разбират кога са готови да приключат терапията. Понякога някои клиенти се връщат след приключване на терапията за единична завършителна сесия, или за справяне с нови или жизнени събития, които са се появили.