daniela_stefanova.jpg

Телефон 0889/955 309 - с предварително записване
разстояние:
Адрес гр. Варна, ул. Иван Аксаков 17, ап.3
Специалност
Ключови думи  
  • Нарушено звукопроизношение
  • Заекване
  • Забавено говорно развитие
  • Диагностика и превенция на обучителни трудности /дислексия/
  • Диагностика на училищна готовност