violeta_ivanova.jpg

Работно време От понеделник до петък - 13.30-16.30 часа
Телефон 052/821 661 - регистратура; 0877/031 041
разстояние:
Адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител 100 - МЦ Света Анна
Специалност
Ключови думи  
  • Психологични изследвания за ТЕЛК
  • Проблеми в детско-юношеската възраст
  • Консултации на личността за откриване на ефективни решения на проблеми свързани с житейски кризи, депресии, стрес и психоматика, тревожност и панически атаки, проблеми в личните отношения и др.
  • Изготвяне на психопрофил и акцентиране на силните страни на личността за постигане на успехи
  • Възстановяване на психичното равновесие на хора след продължително боледуване - следоперативни интервенции, жени с проблемна бременност, постродилна депресия
  • Създаване на индивидуална и групова антистресова програма
  • Диагностична оценка на деца и възрастни чрез психологични тестове
  • Групова консултация с лекции, беседи и практически упражнения