Специализиран медицински транспорт

Специализиран медицински транспорт


02 49 69 000; 0885 81 96 59; 0889 12 69 00

406
Адекватно оборудвана линейка за превоз на болни от легло до легло. Медицински екип и при необходимост реаним