Специализиран медицински транспорт

Специализиран медицински транспорт


0888/306 392 и 0895/424 122

392
Превоз до ТЕЛК, старчески дом или хоспис и обратно Транспорт от д
02 49 69 000; 0885 81 96 59

874
Адекватно оборудвана линейка за превоз на болни от легло до легло. Медицински екип и при необходимост реаним