Детска гастроентерология

Лекари специалисти по детска гастроентерология


0888/838 641 - с предварително записване

258
Абдуминална ехография Трансфонтанелна ехография
052/978 569; 0899 07 42 68

1,770
Консултации, детски болести, гастроентерология, хепатология, хранене, ехография на коремни органи