Детска гастроентерология

Лекари специалисти по детска гастроентерология


0888/838 641 - с предварително записване

297
Абдуминална ехография Трансфонтанелна ехография
052/978 569; 0899 07 42 68

1,868
Консултации, детски болести, гастроентерология, хепатология, хранене, ехография на коремни органи