Обща хирургия


0898/478 250

120
Прегледи и консултации: гр. Пловдив бул. "Шести септември" 110 Тел. 032/ 605 803 -
0879 389 227; 02 488 9999

568
Проф. д-р Петър Червеняков д.м.н. е гръден хирург с дългогодишен опит, носител на орден Св. Св. Ки