Лъчелечение


02/807 63 00 и 0878/219 783

372
Проф. д-р Елена Пиперкова, д.м, д.м.н. е завършила медицина в Пловдив през 1979 г. с Хипократов медал. Им