Логопеди


0887/649 808

152
ЛОГОПЕДИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
0889/955 309 - с предварително записване

324
Нарушено звукопроизношение Заекване Забавено г