Гръдна хирургия


0886/30 29 36

480
Началник клиникна по Гръдна хирургия към Уни Хоспитал - гр. Панагюрище, всеки ден от 8.00-15.00 часа
052/821 706 - Отделение по гръдна хирургия

1,185
Оперативно лечение на заболявания: щитовидна жлеза, млечна жлеза, бял дроб и медиастинум