Гръдна хирургия


0886/30 29 36

432
Свободен прием Гръдна хирургия Мамология Прегледи и кон
052/821 706 - Отделение по гръдна хирургия

1,005
Оперативно лечение на заболявания: щитовидна жлеза, млечна жлеза, бял дроб и медиастинум