Гръдна хирургия


0886/30 29 36

635
Началник отделение по Гръдна хирургия към УМБАЛСМ Пирогов - гр. София Прегледи и в
052/821 706 - Отделение по гръдна хирургия; 052/698 624

1,633
Оперативно лечение на заболявания: щитовидна жлеза, млечна жлеза, бял дроб и медиастинум