Ангиология


0888/757 915

404
Ултразвукова диагностика на артериални, венозни съдове и каротидни артерии
02/9217 158; 02/9211 206; 0888/ 978 477

556
Ултразвукова диагностика и терапия на артериални и венозни заболявания Пр
0888 75 80 58

1,006
Специалист съдови заболявания, съдова хирургия, ангиология